Bestuursbericht 25 april 2022:

Vanaf deze plek bedanken wij Rita de Swart, die we vele jaren hier mochten vermelden als onze vertrouwenspersoon.
Wij gaan op zoek naar een gelijkwaardige opvolger voor deze functie en hopen hier spoedig melding van te kunnen doen.

 


Als bestuur van Rapid vinden we het belangrijk dat er binnen onze club een goede, sportieve en vertrouwde sfeer heerst. Ook vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich bij Rapid veilig voelt. Gedrag dat hierbij niet hoort is bijv. agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie.

Wanneer je wordt lastig gevallen en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, (jeugd) tc of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Die kan je helpen met het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersoon is er dus voor leden, ouders en vrijwilligers van Rapid die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Hoe werkt een vertrouwenspersoon precies?
1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.
3. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
4. De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk verslag uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.
5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
6. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
7. Meer informatie over de werkwijze van een vertrouwenspersoon is te vinden op de website van de knkv.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com