De feiten op een rij…

3 februari zijn we als club bij elkaar geweest om de toekomst van Rapid als zelfstandige korfbalvereniging te bespreken. Dat werd een positieve en inspirerende meeting waarbij ook is teruggekeken op het proces rondom de samenwerkingsgesprekken met Haarlem en Aurora. Verschillende leden gaven aan het prettig te vinden als dat proces ook op papier terug te lezen zou zijn.

In het seizoen 2017/2018 zijn de vier Haarlemse korfbalverenigingen bij elkaar gekomen om te kijken hoe zij het Haarlemse korfbal gezamenlijk op een hoger niveau zouden kunnen krijgen. Na een aantal oriënterende gesprekken tussen de voorzitters werd besloten een werkgroep in het leven te roepen om een gezamenlijke visie te vormen. Oosterkwartier haakte op dit punt af, waardoor de werkgroep bestond uit leden van Haarlem, Aurora en Rapid.

Na een jaar waarin er door de werkgroep hard is gewerkt is er een plan opgeleverd. Dit plan beschreef een fusie tussen de drie vereniging. De jaarvergadering van Rapid zag in het beschreven plan echter veel bezwaren. Vooral het gekozen tijdspad (te kort voor een gedegen proces) en de onderbouwing van de gekozen samenwerkingsvorm kregen kritiek. Daarom is er door de jaarvergadering besloten om niet akkoord te gaan met het rapport. Wel is er uitgesproken dat de vereniging niet negatief staat tegenover een fusie mits er een beter onderbouwd plan en proces zou zijn. Het bestuur kreeg de opdracht verder in gesprek te gaan met de andere verenigingen om de mogelijkheden te onderzoeken. 

Deze uitkomst was voor Haarlem en Aurora een teleurstelling, aangezien beide verenigingen wel hebben ingestemd met het plan.

Direct na de jaarvergadering heeft Rapid het initiatief genomen om verder in gesprek te gaan en uit te leggen welke bezwaren er leven binnen Rapid. Uiteindelijk was er in november 2019 een meeting waarbij bestuursleden en werkgroepleden van de drie verenigingen aanwezig waren.  

Nadat alle frustratie en onduidelijkheden zijn uitgesproken is dit een constructief gesprek geworden. We hebben vastgesteld dat onze doelen hetzelfde zijn en er bleek voldoende vertrouwen te zijn voor een vervolgmeeting om te bespreken welke activiteiten we gezamenlijk op zouden kunnen zetten. 

Tijdens de tweede meeting is er een lange lijst met direct uit te voeren plannen besproken. Gezamenlijk organiseren van uiteenlopende ledenactiviteiten, allerhande samenwerkingen binnen commissies en zelfs ideeën over het samenvoegen van bepaalde teams lagen op tafel. Stuk voor stuk plannen die de leden van de verenigingen dichter bij elkaar zouden brengen.  Daarnaast was er ook overeenstemming over de doelstelling vastgelegd: een fusie naar één vereniging met als streefdatum begin seizoen ‘22/’23. Hoewel een akkoord dichtbij leek, is het toch niet gelukt.

Rapid is er altijd van overtuigd geweest dat het cruciaal is om eerst te sturen op het samenbrengen van de verschillende culturen voordat de nieuwe vereniging wordt gebouwd. Dat vraagt een grote inspanning vanuit de besturen. De verenigingen staan op dit moment te ver uit elkaar en er is te weinig verbinding. Wanneer we direct zouden gaan bouwen aan een nieuwe vereniging dan behalen we geen optimaal resultaat. 

Haarlem en Aurora zien dit anders en willen wel direct gaan bouwen aan een nieuwe vereniging. De twee clubs spreken uit dat het per direct inkleuren van het fusieplan net zo belangrijk moet zijn en net zoveel aandacht moet krijgen als het samenbrengen van culturen. Er wordt ook uitgesproken dat, zolang Rapid zich daar niet aan wil committeren, de kans van slagen nihil is.

Dit verschil van inzicht blijkt niet te overbruggen. Daardoor zullen we als drie zelfstandige verenigingen doorgaan, waarbij we samenwerking zullen zoeken waar mogelijk, zoals we dat al doen bij evenementen als het schoolkorfbal en de Haarlemse Korfbalweek.

zie ook dit bericht van 18 juli 2019

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com