Het woord is aan Leo

Voor Leo Rotteveel is niks teveel. Maar echt. Deze geroutineerde speler staat met zijn 60 jaar nog steeds iedere zaterdag in het veld. En daarnaast doet hij best nog wel veel andere dingen voor Rapid. Misschien behoort hij wel tot die paar mensen die het méést doet voor onze club. Daarom zetten wij met veel plezier Leo in de spotlight🔦!

Stel je even voor….
Leo Rotteveel 60 jaar, getrouwd met Rina Stroo, wij hebben 3 kinderen, Adriënne, Mariëlle en Ole. Zelf komt ik uit een gezin van 7 kinderen die allemaal bij Rapid gekorfbald hebben. Ook mijn ouders zijn betrokken geweest bij Rapid. Beide zijn ze jeugdtrainer en leider geweest bij Rapid. Mijn vader wel langer dan mijn moeder.

In tegenstelling tot mijn broers en zusters heb ik eerst vier jaar gevoetbald voordat ik bij Rapid ben gaan korfballen. Nu ben ik de enige die nog actief korfbalt.

Sinds wanneer ben je actief als vrijwilliger bij Rapid?
Pff, ik denk vanaf mijn 16e met het leggen van de lijnen op het grasveld van het Noordersportpark, waar wij toentertijd speelden.

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
Ik zal wel gevraagd zijn en nee zeggen is nooit mijn sterkste kant geweest. Anderzijds was het van huis uit ook gewoon dat, wanneer je ergens lid van was, je helpt waar dat nodig is.

Wat zou jij tegen iemand zeggen die nog twijfelt om vrijwilligerswerk bij Rapid te gaan doen?
Twijfel kan wat mij betreft niet bestaan. Als je lid bent van een vrijwilligersorganisatie (zoals een sportclub) kan deze organisatie niet bestaan zonder dat eenieder zijn bijdrage levert. En dat hoeft geen grote bijdrage te zijn. Als zet je je in voor iets kleins. Dat wordt ook gewaardeerd.

Wat is zo leuk aan het vrijwilligerswerk bij Rapid?
Samenwerking binnen een vrijwilligersorganisatie geeft op korte termijn de voldoening iets te bereiken en daarbij doe je samen leuke dingen. Op de langere termijn zorgt het voor binding met iedereen waar je mee hebt samengewerkt. Dat merk je direct als je iemand een tijd niet gezien hebt en dan weer ontmoet.

Wat mij betreft zijn verenigingen met teamsporten de vervanging van de ontzuilde samenleving én maatschappelijk zeer relevant.

Zijn er ook minder leuke kanten?
Ook in vrijwilligerswerk heb je verplichtingen op je genomen, die niet altijd goed uitkomen maar die je wel moet nakomen. Hoe meer verantwoording je neemt, des te vaker je wordt aangesproken op je verantwoording.

Waar bestaan je werkzaamheden bij Rapid uit? En wat heb je in het verleden allemaal voor Rapid gedaan?
Op dit moment:
– Zit in de jeugd TC.
– Fluit ik voornamelijk jeugdwedstrijden.
– Ben ik betrokken bij het schoolkorfbal.
– Verzorg ik de korfbalclinic’s bij de Sport-inn.
– Ben ik lid van de beleidscommisie.
– Ben ik betrokken bij de Haarlemse Korfbal Week.
– Zit ik in de klankbordgroep buitensportverenigingen.

wat heb ik in het verleden gedaan:
– Velden uitgelegd.
– Clubbladen gestencild.
– Lid organisatiecomité Rapid toernooi bij het 25 jarig bestaan.
– 1e jeugdkamp mede georganiseerd.
– Jeugdteams getraind en begeleid.
– Voorzitter geweest.
– De verhuizing van het Pim Mulier naar de Kleverlaan en de bouw van het clubhuis begeleid.

Waarom ben je juist deze werkzaamheden gaan doen?
Het zijn altijd werkzaamheden die nodig waren en het meest bij mij pasten.

Hoeveel tijd ben je per week ongeveer kwijt aan vrijwilligerswerk?
Moeilijk te zeggen, veel gaat tussen allerlei andere zaken door. Nu gemiddeld twee á drie uur in de week? Dat is in het verleden aanmerkelijk meer geweest.

Wat zou je graag nog willen bereiken met de werkzaamheden die je bij Rapid doet?
Mijn droom is dat korfbal in zijn algemeen, en Rapid in het bijzonder, binnen Haarlem in een hoger aanzien komt te staan dan dat nu het geval is.

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt als vrijwilliger bij Rapid?
Dat is niet in één moment te vangen. Als vrijwilliger heb ik heel veel mooie momenten meegemaakt. In het algemeen geniet ik wanneer er bij Rapid met veel plezier wordt gekorfbald en er binnen de teams veel verbondenheid is.

Wat zou je willen veranderen bij Rapid?
Dat de omslag wordt gemaakt van vrijblijvend lidmaatschap naar verplichtend lidmaatschap. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat wij als vereniging de omslag moeten maken van dat de vereniging draait op de vrijwillige inzet van de leden, omdat leden zich moreel verplicht voelen om zich in te zetten voor hun vereniging naar wil je een vereniging als Rapid kunnen laten functioneren met een lage contributie, aan het lidmaatschap ook verplichtingen verbonden zijn zoals training geven, bardiensten en commissielidmaatschappen. Dat geldt voor de ouders maar ook voor de senioren en junioren.

Bij een nieuwe aanmelding maar ook het begin van ieder seizoen mag aan ieder lid gevraagd worden, welke taak dat lid of die ouder komende jaar bij Rapid gaat doen, naast het korfballen.

Wat is je “quote” van het leven? 
Je moet elk moment om kunnen kijken en vaststellen het was goed.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com